• CRIF expanduje

    kúpou spoločnosti Dun & Bradstreet UAE, ktorá riadi obchodné aktivity v Spojených arabských emirátoch. Vďaka tejto akvizícii sa CRIF stane lokálnou súčasťou celosvetovej siete D & B a posilní v tomto regióne pozíciu v oblasti obchodných a úverových informácií a riešení pre riadenie rizík.

  • Jedinečný prehľad

    ukazovateľov odvetvových štandardov s výsledkami o viac ako 140 tisícoch slovenských podnikov, prináša spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau, v publikácii „Stredné hodnoty finančných ukazovateľov ekonomických činností v Slovenskej republike“.

  • Počet firiem,

    ktoré sa dostali do úpadku, sa v 3. štvrťroku výrazne znížil. Z celkového počtu 82 konkurzov ich bolo 68 vyhlásených na majetok právnických osôb a 14 na majetok fyzických osôb – živnostníkov. Najvyšší počet bankrotov bol opätovne vo veľkoobchode a maloobchode, oprave motorových vozidiel a motocyklov a v Bratislavskom kraji.

V roku 2014 sme zaznamenali historicky najvyšší počet bankrotov

Z aktuálnej analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau vyplýva, že v roku 2014 bolo vyhlásených 407 konkurzov, čo je o 13 viac ako v roku 2013 (394). Do konkurzu sa dostalo aj 30 firiem, ktorým bola najskôr povolená reštrukturalizácia, táto ale nebola úspešná. Z celkového počtu 407 konkurzov ich bolo 336 vyhlásených na majetok právnických osôb a 71 na majetok fyzických osôb – živnostníkov. Najvyšší počet bankrotov bol opätovne vo veľkoobchode a maloobchode; oprave motorových vozidiel a motocyklov a v Bratislavskom kraji. Naopak najmenej konkurzov bolo v roku 2014 vyhlásených v Trenčianskom kraji a v roku 2013 v Trnavskom kraji.
Zdroj: Cribis Univerzálny register, CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.
*Klasifikácia krajov: Bratislavský (BL), Žilinský (ZI), Košický (KI), Prešovský (PV), Trnavský (TA), Banskobystrický (BC), Trenčiansky (TC), Nitriansky kraj (NI).

Hore